> THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC: Mareen Club Fanpage: facebook.com/groups/mareens ☎️Hotline: 0783 707 025 (Ms. Phan Lê Ái Quỳnh) https://bigtime.vn/naked-stories-on-the-marketing-career-pa… ✅ THÔNG TIN SỰ KIỆN [TALKSHOW] NAKED STORIES ON YOUR MARKETING CAREER PATH Số lượng dự kiến: 120 người tham dự Thời gian: 8 am -11:30 am, ngày 23/11/2019 Địa điểm: HUB Coffee Saigon Innovation Hub (273 Điện Biên Phủ, p7, q3, TP. HCM)"> > THÔNG TIN BAN TỔ CHỨC: Mareen Club Fanpage: facebook.com/groups/mareens ☎️Hotline: 0783 707 025 (Ms. Phan Lê Ái Quỳnh) https://bigtime.vn/naked-stories-on-the-marketing-career-pa… ✅ THÔNG TIN SỰ KIỆN [TALKSHOW] NAKED STORIES ON YOUR MARKETING CAREER PATH Số lượng dự kiến: 120 người tham dự Thời gian: 8 am -11:30 am, ngày 23/11/2019 Địa điểm: HUB Coffee Saigon Innovation Hub (273 Điện Biên Phủ, p7, q3, TP. HCM)" />